Gezondheid

"We moeten weten wie zich niet laat vaccineren"

In een open brief vragen experten uit de eerstelijnszones toegang tot data van mensen die zich niet laten vaccineren. Volgens de ondertekenaars is gedetailleerde informatie nodig, zodat ze mensen gericht kunnen informeren en praktische of sociale barrières tegen het vaccin kunnen identificeren. 

Nu de vaccinatiecampagne op kruissnelheid raakt, wordt duidelijk dat de vaccinatiegraad niet overal in België even hoog ligt. Mensen die in kansarme wijken wonen en mensen met minder toegang tot zorg worden minder gevaccineerd. Volgens Josefien Van Olmen, huisarts en onderzoeker aan de UAntwerpen, zijn er verschillende redenen waarom mensen niet komen opdagen voor hun prik. 'Sommigen weigeren radicaal hun vaccinatie, maar vaak zijn er ook praktische of sociale barrières. De brief is moeilijk leesbaar, bij het maken van een afspraak druk je makkelijk op een verkeerde knop en sommige mensen hebben even andere prioriteiten, om maar enkele dingen te noemen.' 

Daar willen de medische experts en populatiemanagers van de eerstelijnszones, die verantwoordelijk zijn voor de lokale uitrol van de vaccinatiecampagne, iets aan doen. Ze stoten echter op het feit dat ze weinig zicht hebben op de situatie in hun regio: de algemene vaccinatiegraad is bekend, maar ze weten niet hoeveel mensen het vaccin effectief weigerden en hoeveel mensen de uitnodiging niet lazen of zelfs geen brief ontvingen. 

De onderzoekers en de experts uit de eerstelijnszones pleiten er dus voor dat zij de tools en de data kunnen krijgen om zo doelgericht mogelijk te kunnen werken. Ze hebben daarbij aandacht voor privacy. 'De set gegevens dient zo minimaal mogelijk te zijn', zegt Stefan Morreel, huisarts en medisch expert bij de Eerstelijnszone Antwerpen Oost. 'Bijvoorbeeld: naam, straat, geboortejaar en huidige vaccinatiestatus (wachtend op eerste dosis, geweigerd, ?). De European Data Protection Board liet vorig jaar reeds weten dat persoonlijke informatie mag worden gebruikt zonder toestemming van de betrokkene, als het belang voor de volksgezondheid groot is.'

Foto Belga