Nieuws

Wegpolitie is onderbemand

De onderbemanning bij de wegpolitie was nog nooit zo erg.

Daardoor komt de hulp aan verkeersslachtoffers in het gedrang. Die moeten bij een ongeval bijvoorbeeld lang wachten. Of er komt helemaal niemand. Omdat ze bij de wegpolitie gewoon met te weinig zijn. Niet alleen in Antwerpen, maar in verschillende zones. De tekorten aan manschappen lopen zelfs op tot zestig procent.