Mobiliteit en Verkeer

Werken aan Botermelkbaan na ruim anderhalf jaar afgerond

De aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Botermelkbaan (N121) in Schoten is voltooid. Het Vlaamse Gewest, Water-Link en het gemeentebestuur investeerden samen 3,6 miljoen euro in deze veilige fietsinfrastructuur.

De werken duurden ruim anderhalf jaar maar waren dan ook ingrijpend: over een lengte van 2 kilometer werd aan weerszijden een vrijliggend fietspad van 1,75 meter breed aangelegd. Ook alle nutsleidingen werden vernieuwd, grachten geherprofileerd en drie kruispunten volledig heringericht. Het grootste gedeelte van deze periode kon het verkeer op deze drukke verbindingsweg de werf passeren, zij het via een systeem van beurtelings verkeer.

Het zal dan ook niet alleen aangenamer fietsen zijn langsheen de Botermelkbaan, de baan oversteken verloopt voortaan ook veel veiliger door de aangepaste kruispunten:

  • Kruispunt Botermelkbaan - Wezelsebaan: Het autoverkeer vanuit de Wezelsebaan kan enkel nog naar rechts (richting ’s-Gravenwezel) afslaan. Vanuit de Botermelkbaan de Wezelsebaan inrijden, is verboden. Voetgangers en fietsers behouden wel de mogelijkheid om via de Botermelkbaan de Wezelsebaan in en uit te rijden, en kunnen dit door het nieuw verkeerseiland op een veilige manier doen.
  • Kruispunt Botermelkbaan - Alice Nahonlei: dit kruispunt wordt voortaan beveiligd door verkeerslichten. Een afslagstrook op de Botermelkbaan zorgt ervoor het verkeer richting A. Nahonlei kan wachten zonder de doorstroming van het doorgaand verkeer te hinderen.
  • Kruispunt Botermelkbaan - Dennenlei: Het kruispunt met de Dennenlei werd 50 meter verplaatst . Zwakke weggebruikers kunnen via een verkeerseiland veilig in twee keer de drukke Botermelkbaan oversteken.