Nieuws

Werken asbeststort Boom stilgelegd

In Boom zijn er werken op een asbeststort stilgelegd. Arbeiders reden er over het asbestcement, zonder dat ze beschermingsmiddelen droegen en ook zonder enige vorm van besproeiing, wat wel moet bij zo'n asbeststort. Volgens actiegroep Red De Kleiputten was er gevaar voor de volksgezondheid.

Naar aanleiding van eerdere acties van actiegroep ‘Red onze Kleiputten’ en van metingen, zijn er werken aan de gang op het Eternit asbeststort aan de Bosstraat in Boom. Deze metingen toonden de aanwezigheid van dagzomend asbest, alsook crocidoliet, de gevaarlijkste vorm van asbest aan. De actiegroep stelde echter vast dat er bij de aanleg van de omheining rond het asbeststort over het asbestcement gereden werd, zonder enige besproeiing en zonder gebruik van enige persoonlijke beschermingsmiddelen door de arbeiders.

De gemeente antwoordde:  “dat n.a.v. deze klacht, de werken ondertussen stil liggen en dat er onmiddellijk contact is opgenomen met de projectingenieurs van het gebied. Ze hebben hen er reeds op gewezen dat de nodige veiligheidsmaatregelen in acht genomen moeten worden bij het werken met asbest. De Vlaamse Waterweg ging er dan ook op toezien dat deze in het vervolg worden toegepast.”

(bericht en foto : Red onze Kleiputten)