Mobiliteit en Verkeer

Werken Gedempte Zuiderdokken: opstart bewarende maatregelen

Einde mei schorste de Raad voor Vergunningsbetwistingen de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van de ondergrondse parking onder de Zuiderdokken. Hierdoor liggen alle werken aan de eerste parking Steendok stil. Om de stabiliteit en veiligheid van de oude dokwanden te garanderen en het reeds uitgevoerde werk niet verloren te laten gaan, starten er in de loop van deze week dringende tijdelijke werkzaamheden op. Ondertussen blijft de stad in gesprek met de indieners van het beroep om tot een definitieve oplossing te komen. 

Vandaag liggen de oude dokwanden van het Steendok zo goed als helemaal bloot. Ook de slibwanden, de toekomstige muren van de parking, zijn reeds voor het grootste deel gerealiseerd. Deze slibwanden gaan iets meer dan 20 meter de grond in en zorgen voor de nodige stabiliteit en waterdichting van de parking.  

“Door het stilleggen van de werken vóór de volledige afwerking van de parkingmuren, staat er een enorme druk op de oude dokwanden”, licht schepen Koen Kennis toe. “Hierdoor worden deze instabiel en vormen ze een potentieel gevaar voor de omliggende buurt. Het verder afwerken van de muren is dan ook noodzakelijk. Ondertussen blijven we in gesprek met de indieners van het beroep om tot een structurele oplossing te komen zodat de werken weer kunnen opstarten en deze plek eindelijk een groen en veelzijdig park kan worden voor de buurt.”Afwerken parkingmuren

Om de stabiliteit van de dokwanden te verzekeren, worden de slibwanden verder afgewerkt. Tegelijk worden diverse trekankers en de vloerplaat van de parking op -3 aangelegd om zo de horizontale druk op de muren op te vangen. Hiervoor zijn er verdere breek- en graafwerken noodzakelijk. De noodzaak om deze bewarende maatregelen uit te voeren werd op voorhand doorgesproken met de betrokken instanties van het Vlaamse Gewest en werd ook gecommuniceerd aan de beroepsindieners bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

Door de afwerking van de slibwanden en het aanleggen van de vloerplaat kan de huidige bemaling, het afvoeren van het grondwater in de bouwput, afgebouwd worden en zal de buurt minder last hebben van opvliegend zand vanuit de bouwput.