Nieuws

Werken Oosterweel kunnen gewoon doorgaan

embed
De Oosterweelwerken op Linkeroever waarbij in vervuilde PFOS-grond gegraven wordt krijgen groen licht. Een team van experten heeft onderzocht of het graven in die grond bijkomende risico's veroorzaakt voor omwonenden. De experten willen nu dat er bijkomende maatregelen genomen worden. Er komen metingen van het opwaaiend stof op en rond de werf en er komt een meldpunt voor buurtbewoners.