Onderwijs

Werkgroep moet bekijken hoe er met diversiteit moet omgegaan worden in Antwerpse scholen

Vanaf volgend schooljaar mogen moslimmeisjes in de Gentse stadsscholen een hoofddoek dragen. De Gentse schepen voor onderwijs heeft dat als een algemene regel in de schoolreglementen van de middelbare scholen gegoten.

In Antwerpen daarentegen is er sinds 2009 geen enkele school waar hoofddoeken te vinden zijn. Maar de Antwerpse onderwijsraad start vanaf september wel met een werkgroep om te bekijken hoe om te gaan met de diversiteit in alle Antwerpse scholen. Er is bijvoorbeeld nood aan rolmodellen voor de klas, maar die haken af omwille van het hoofddoekenverbod. Anderzijds bestaat het verbod omdat meisjes onder druk werden gezet om een hoofddoek te dragen. De onderwijsraad zal vanaf september een plan van aanpak uittekenen, maar het blijft aan de onderwijsnetten zelf om uiteindelijk beslissingen te nemen.