Justitie

Werkstraf voor jongeman die examinator bijna aanreed omdat hij niet geslaagd was

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de 19-jarige Youssef A. vandaag veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur en een geldboete. De jongeman stond terecht voor poging tot doodslag omdat hij zijn rijexaminator bijna omver had gereden. Die had hem had net meegedeeld dat hij voor de derde keer gezakt was. De rechtbank herkwalificeerde die tenlastelegging naar 'bedreiging met gebaren of zinnebeelden' en gaf een werkstraf in plaats van de geëiste drie jaar gevangenis.

Op 21 februari legde Youssef A. voor de derde keer zijn praktijkexamen af in Deurne. Toen de examinator hem na afloop zei dat hij niet geslaagd was, eiste hij een nieuwe kans. De examinator antwoordde dat hij daarvoor een nieuwe afspraak moest maken en verliet de wagen. Daarop reed Youssef A., met zijn vader in de wagen, eerst met gierende banden achteruit tegen een plastic afzetting. Daarna reed hij met hoge snelheid richting de examinator, die nog net op tijd kon wegspringen. De procureur zag in de actie een poging doodslag en eiste een gevangenisstraf van drie jaar.

De rechtbank ging akkoord dat het om zeer ernstige feiten ging, maar vindt dat er twijfel bestaat over het oogmerk om te doden. 'Uit de verschillende verklaringen blijkt wel dat beklaagde het slachtoffer ernstig bedreigd heeft met zijn agressief rijgedrag, door met zijn wagen aan hoge snelheid zijn richting uit te rijden.' Daarom herkwalificeerde de rechtbank poging tot doodslag tot 'bedreiging met gebaren of zinnebeelden'. Youssef A. werd daarop veroordeeld tot een werkstraf van 150 uren en een geldboete van 400 euro. Hij moet ook een bijdrage van 200 euro aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden betalen.

(foto google street view)