Mobiliteit en Verkeer

Weyts laat tunnel A12 in centrum Aartselaar onderzoeken

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts vraagt het Agentschap Wegen en Verkeer om onderzoek te doen naar een mogelijke intunneling van de A12 tussen de Kontichsesteenweg/Cleydaellaan en de Guido Gezellestraat/Helsstraat. Het gaat om bijkomend onderzoek in het verlengde van de plannen om de A12 lokaal in te graven ter hoogte van Londerzeel en Aartselaar. De minister komt op deze manier tegemoet aan de vraag van de gemeenten Aartselaar, Hemiksem, Schelle en Niel.

De A12 kampt met een anachronisme: de weg wordt in de praktijk gebruikt als een halve autosnelweg, maar heeft nog steeds verschillende kruispunten. Er wordt al lang gesproken over een ombouw van de A12, maar nu worden de plannen voor het eerst echt concreet. In Londerzeel wordt de kruising van de A12 met de Kerkhofstraat en de Londerzeelse steenweg weggewerkt door de A12 deels in te graven. In Aartselaar zijn er plannen om een 3,3 km lange strook (van aan de Terbekehofdreef/Atomiumlaan tot net voorbij het kruispunt van de Bist/Langslaarsesteenweg) deels in te graven.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) nu gevraagd om bijkomend onderzoek te doen naar een mogelijke intunneling tussen de Kontichsesteenweg/Cleydaellaan en de Guido Gezellestraat/Helststraat. De gemeenten Aartselaar, Hemiksem, Schelle en Niel hadden daar bij de minister op aangedrongen na een voortgangsrapportage.

Sophie De Wit (burgemeester Aartselaar) “Er liggen meerdere woonwijken rond de A12. Niet alleen de veiligheid maar ook het verbeteren van de luchtkwaliteit en het beperken van geluidshinder zijn voor ons een belangrijke bekommernis bij de aanpak van deze kruispunten.’
 
Rob Mennes (burgemeester Schelle) vult aan: “We vragen dan ook om de huidige ontwerpen en ideeën nog eens grondig af te toetsen met de streefbeeldstudie van 2006 om zo te komen tot het best mogelijke ontwerp.”
 
Ook voor Hemiksem is dit belangrijk. Luc Bouckaert (burgemeester Hemiksem): “De Cleydaellaan is een belangrijke ontsluitingsroute voor onze gemeente. Een ruimere intunneling van de A12 zou zorgen voor nieuwe open ruimte en dus meer en veiligere oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers.”
 
“Vandaag worden beslissingen genomen die de toekomst van de A12/N177 voor de komende decennia bepaalt", zegt Tom De Vries (burgemeester Niel) “Er mag niet over één nacht ijs worden gegaan. Hiervoor zijn deze ingrepen te duur en te bepalend voor de ruimere regio.”
 
In de streefbeeldstudie uit 2006 werd gesproken over een langere ondertunneling ter hoogte van het centrum van Aartselaar. AWV zal in de komende maanden bestuderen of zo’n tunnel haalbaar is, gelet op de huidige verkeersintensiteit en de richtlijnen voor tunnelveiligheid. Ook de uitwisseling tussen A12 en de parallelbaan (N177) wordt onderzocht om de meest geschikte locaties te vinden voor op- en afritten. De eerste resultaten van deze bijkomende studies worden verwacht in het voorjaar van 2019.

(foto Google Street View)