Economie

Wie door corona tijdelijk werkloos was, verliest geen vakantiegeld

Personen die in 2021 op tijdelijke werkloosheid werden gezet wegens de coronacrisis of de zware overstromingen van afgelopen zomer zullen niet moeten inboeten op hun vakantiegeld en vakantiedagen het jaar nadien. Dat meldt de christelijke vakbond ACV donderdag in een persbericht en het wordt bevestigd op het kabinet van federaal minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS). 

Vorig jaar was reeds beslist dat periodes van tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis in 2020 gelijkgesteld werden aan effectief gewerkte dagen. De Nationale Arbeidsraad pleitte er bij de regering voor dat die maatregel ook dit jaar zou worden genomen. In het kader van de begrotingsbesprekingen heeft de regering daarvoor het licht op groen gezet. 

Volgens het ACV heeft dit gevolgen voor heel wat mensen, want in april 2021 waren nog 425.120 mensen tijdelijk werkloos. De beslissing gaat gepaard met een eenmalige meerkost voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie en voor de werkgevers. De regering komt daarin tussen voor een bedrag van 154 miljoen euro. Het is nu aan de sociale partners om op korte termijn een voorstel te doen over de verdeling van die som.