Nieuws

Wijklabo Moorkensplein als eerste aan de slag met budget voor buurtprojecten

In een Wijklabo krijgen Borgerhoutse bewoners budget voor buurtprojecten. Elke wijk krijgt 100.000 euro en de bewoners beslissen zelf over wat belangrijk is voor hun wijk. De komende vier jaar zal elke wijk in Borgerhout met een Wijklabo van start kunnen gaan. 

De wijk rond het Moorkensplein is momenteel als eerste aan de slag met dit nieuwe participatieproject. Uit een infovergadering ontstond een regiegroep van bewoners uit de wijk. Deze regiegroep organiseert het Wijklabo in de Moorkenswijk.  

Om er zeker van te zijn dat het budget juist besteed zal worden, wil de regiegroep zoveel mogelijk buurtbewoners bevragen. In elke wijk wonen ongeveer 7000 inwoners. Er werden verschillende manieren gekozen om de dromen, meningen en ideeën van de bewoners uit de wijk te verzamelen. 

Het beoogde eindresultaat is een of meerdere projecten voor en door de wijk, die door zo veel mogelijk mensen gedragen worden. Ingediende voorstellen moeten wel passen binnen de bevoegdheden van het district, zoals de heraanleg van straten en pleinen, initiatieven op vlak van groenvoorziening of acties met betrekking tot jeugd, sport, senioren en cultuur.

De regiegroep van het Wijklabo Moorkenswijk dacht al na over thema’s die zij belangrijk vinden voor de buurt  Een nieuw thema aanbrengen is zeker ook een mogelijkheid.

Meer info :

District: wijkoverleg.borgerhout@antwerpen.be - 03 338 17 14
Regiegroep: wijklabomoorkens@gmail.com 

(bericht : Stad Antwerpen - district Borgerhout - foto Victoriano Moreno)