Mobiliteit en Verkeer

Wijzigingen parkeertariefzones in centrum Antwerpen en Merksem vanaf juni "eenvoudiger en logischer"

Vanaf juni veranderen enkele parkeertariefzones in het centrum van Antwerpen en in Merksem. Zo wil de stad de zone-indeling vereenvoudigen en logischer maken. De aanpassingen starten op 1 juni, en ten laatste op 30 juni gelden overal de nieuwe tarieven.

Centrum

Het Eilandje en de zone ten zuiden van de ZOO worden rood om beter aan te sluiten bij de binnenstad. Bovendien worden alle zones tussen de Turnhoutsebaan (intra muros), de Leien en de Singel donkergroen, met uitzondering van de winkelstraten en de omgeving van station Antwerpen-Berchem. Verder worden de Wetstraat en Viaduct-Dam gedeeltelijk mee opgenomen in de lichtgroene zone.

In heel Zurenborg zal betalend parkeren gelden tot 22 uur (met uitzondering van de parking aan de Vlijtstraat). Zo hebben bewoners ook na 19 uur nog kans om een vrije parkeerplaats te vinden.

Merksem

De oranje zone in Merksem wordt een roze zone, zoals alle andere tariefzones buiten de Ring. Daarnaast wordt de blauwe zone aan de Vaartkaai en Carrettestraat geschrapt, want door het industriële karakter van die straten veroorzaken langparkeerders er geen overlast.

Overzicht van alle wijzigingen

 • Volgende straten worden rood tarief (max 3 uur / 1e uur € 2 / 2de uur + € 3 / 3de uur + € 5):
  • De zone tussen de Pelikaanstraat, Carnotstraat (exclusief), Provinciestraat (exclusief) en de Plantin en Moretuslei;
  • De zone tussen de Londenstraat, de Schelde, het Sasdok, het Houtdok en het Kempischdok.
 • Volgende straten worden donkergroen tarief (max 10 uur / 1e uur € 1 / extra uur + € 1,40 / dagticket € 5):
  • De zone tussen de Provinciestraat (vanaf Van Den Nestlei), Carnotstraat (exclusief), Van Geertstraat, Ketsstraat, Kroonstraat en Bleekhofstraat;
  • Brialmontlei, Mercatorstraat, Baron Joostensstraat en Van Den Nestlei;
  • Uitbreidingstraat tussen de Pretoriastraat en de Vlijtstraat;
  • De zone tussen de Van Eycklei (exclusief), Britselei (exclusief), Anselmostraat, Fourmentstraat (exclusief), Jozef de Bomstraat, Teichmannstraat, Molenstraat, Mechelsesteenweg, Sint-Jozefstraat, Isabellalei (tot Belgiëlei), Lange Leemstraat, Jacob Jordaensstraat en de Antoon van Dyckstraat;
  • De zone tussen de Amerikalei (exclusief), Brusselstraat, Montignystraat, Brederodestraat (exclusief) en de Belegstraat.
 • Volgende straten worden lichtgroen tarief (max 10 uur / 1e uur € 1 / extra uur + € 1,40 / geen dagticket):
  • De Wetstraat tussen de Regentstraat en de Kerkstraat;
  • Viaduct-Dam tussen de Dambruggestraat en de Trapstraat.
 • Volgende straten worden betalend tot 22 uur:
  • De zone tussen de Binnensingel (exclusief), Vlijtstraat (exclusief parking), Plantin en Moretuslei (exclusief) en de treinsporen tussen station Antwerpen-Centraal en Berchem.
 • Volgende straten worden roze tarief (max 10 uur/ 2 uur gratis / extra uur + € 0,70 / dagticket € 3,50):
  • De volledige bestaande oranje zone in Merksem.

Bezoekers kunnen een plattegrond van de huidige en toekomstige parkeertarieven online raadplegen op www.antwerpen.be, klik hier voor de rechtstreekse link.  

Wat verandert er voor bewoners?

Voor bewoners van deze zones verandert er niets. Ze hebben recht op 2 gratis parkeervergunningen per domicilie. Als ze al een bewonersvergunning hebben, dan blijft alles zoals het nu is. Ze kunnen nog steeds gratis en zonder tijdslimiet parkeren in hetzelfde gebied.

De stad bedeelt momenteel wel infobrieven bij bewoners en handelaars, zodat ze hun bezoekers tijdig kunnen informeren over de aanpassingen. Omwille van de coronacrisis zal die bedeling meer tijd in beslag nemen dan normaal, en kan het tot eind mei duren voor iedereen de brief krijgt.

Wat verandert er voor bezoekers?

Bezoekers moeten altijd een parkeersessie starten aan de automaat, via app of sms. Ook voor gratis parkeertijd moet er een sessie gestart worden. In de loop van juni worden de automaten en infoborden systematisch omgeschakeld. Een bezoeker betaalt het tarief dat op de automaat of het infobord staat dat zich het dichtst bij zijn voertuig bevindt. Ten laatste vanaf 30 juni gelden overal de nieuwe tarieven.

Verdere aanpassingen in 2020

In het najaar van 2020 zullen nog enkele tariefzones aangepast en uitgebreid worden om de parkeerzones duidelijker en leesbaarder te maken:

 • In oktober wordt op het Eilandje het Kempeneiland toegevoegd aan de donkergroene zone.
 • Verschillende straten in het district Deurne, waar bewoners moeilijk parkeerplaats vinden aan de rand van de huidige parkeerzones, worden in oktober toegevoegd aan de roze zone. Dat geldt voor de wijken Deurne Oost en Deurne Zuid-Oost. De parkeerzone van de Herentalsebaan waar winkelstraatparkeren geldt, wordt lichtjes uitgebreid met de twee bestaande pocketparkings en de parking aan de begraafplaats. Zo hebben kortparkeerders meer kans om een parkeerplaats te vinden aan de winkelstraat.
 • De roze zone in de Oogststraat in Berchem wordt in oktober ook uitgebreid tot aan de stadsgrens met de stad Mortsel. De bewoners van dat deel hebben momenteel veel overlast van langparkerende bezoekers en werknemers die 2 zones met beperkt parkeren proberen te vermijden.
 • Tot slot worden de wijken Zuid en Nieuw Zuid toegevoegd aan de rode zone na de opening van parking Steendok (voorzien in het najaar van 2020).