Media en Cultuur

Wilrijk stelt Geitestoet uit

Wilrijk stelt z'n langverwachte Geitestoet met een jaar uit. Normaal was die gepland op 20 september van dit jaar. De Geitestoet rijdt normaal maar om de vijf jaar uit, maar door alle perikelen rond het Coronavirus is beslist om de stoet uit te stellen en te verplaatsen naar zondag 19 september 2021. 

De organisatie doet dat omdat er op dit moment nog geen zekerheid is dat er in september wél manifestaties met een groot publiek zullen mogen plaatsvinden. Dit leidt tot onzekerheid. Normaal moeten de voorbereidingen nu ook al bezig zijn en moeten er ook contracten met groepen worden afgesloten en verdere afspraken gemaakt worden. Dat lijkt de organisatie nu niet opportuun. 

Bovendien dreigen het voor de sponsors van de Geitestoet ook moeilijke tijden te worden. Er wordt gevreesd dat bedrijven zullen afhaken. Ook de medewerking van scholen en de oproep voor figuranten dreigt allemaal moeizamer te verlopen. 

De Geitestoet is een van de grootste historisch-folkloristische stoeten van Vlaanderen. Meer dan 1000 figuranten vertellen de ontstaansgeschiedenis van het geitendorp Wilrijk via tal van taferelen en praalwagens; De stoet lokt telkens tienduizenden bezoekers naar Wilrijk.