Nieuws

Woonzone wordt nieuw groen wijkparkje in Boechout

In de Frans Seghersstraat, in het centrum van Boechout, zal de gemeente volgend jaar een nieuw publiek wijkparkje aanleggen. Vooral de buurtbewoners van het Rode Leeuwplein, de Smalle Weg en de Frans Segersstraat wonen op een paar stappen van het mooie, groene plekje.

Het is de eigenaar van de Frans Segersstraat 42, die, naar aanleiding van de verkoop van zijn eigendom, het achterliggende beboste perceel gratis overdraagt aan de gemeente. Het perceel is gelegen tussen de Smalle Weg en het Rode Leeuwplein. In een schrijven van 23 januari aan de gemeente drukt hij zijn wens uit om dit stukje groen te bewaren en nooit te bebouwen. Het perceel is immers gelegen in woonzone volgens het gewestplan. Volgens de bouwcode mag er een appartement gebouwd worden. In het kader van een omgevingsvergunning voor een appartement aan de straatzijde van de Frans Segersstraat op hetzelfde perceel had ook het gemeentebestuur reeds gevraagd om het achterste deel van dit perceel niet te bebouwen.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Kris Swaegers toont zich opgetogen: “Voor vele buurtbewoners zal dit groene wijkparkje een aangename plaats worden om even te ontspannen op een bankje of met de kinderen te komen spelen. We zullen door het parkje ook een mooie, trage wegverbinding voor wandelaars en fietsers realiseren, want het perceel verbindt de Smalle Weg met het Rode Leeuwplein. En wat vooral ook belangrijk is, door het beheer met de gemeente over te nemen zorgen we er meteen voor dat enkele monumentale bomen bewaard blijven voor de toekomst.” 

Voor de inrichting en het publieke gebruik van het parkje wil het gemeentebestuur de buurtbewoners graag betrekken. Die inrichting en het openstellen van het nieuwe wijkparkje zijn nog niet voor meteen. De akte voor de gratis grondoverdracht zal wellicht pas in 2021 verleden worden. Het dossier staat al wel op de gemeenteraad van 2 maart.

(bericht : Gemeente Boechout - foto Google Street View)