Media en Cultuur

Worstenbroodjes en appelbollen

Hoewel het vandaag officieel geen Verloren Maandag is, gaan bij de bakkers de worstenbroden en appelbollen vlot over de toog.

Officieel is volgende maandag 'Verloren Maandag'.  Volgens de traditie is het de maandag na de zondag die volgt op Driekoningen.  Er moet dus een zondag tussen Driekoningen en Verloren Maandag zitten.  Maar de bakkerunie heeft vandaag toch uitgeroepen als 'Verloren Maandag'.  Het zal de Antwerpenaar worst wezen en zo genieten ze vandaag en volgende maandag van worstenbroodjes en appelbollen.