Gezondheid

Zestien scholen (gedeeltelijk) in quarantaine in provincie Antwerpen

Volgens de meest recente beschikbare cijfers zijn er momenteel 16 scholen volledig of gedeeltelijk in quarantaine in de provincie Antwerpen. Dat heeft gouverneur Cathy Berx vandaag verklaard tijdens de provincieraadszitting. 

Het aantal besmettingen is net als in de andere Vlaamse provincies in stijgende lijn, maar de druk op de ziekenhuizen neemt in Antwerpen wel 'heel licht' af, zowel op het vlak van opnames als op het vlak van benodigde capaciteit op de diensten intensieve zorgen. Berx uitte wel ongerustheid over de studie van onder meer viroloog Emmanuel André die stelt dat de Britse variant van het coronavirus in februari de dominante variant zou worden en voor een reproductiecijfer van 1,76 zou zorgen. 'Dat zou opnieuw een exponentiële groei van de curve betekenen', beseft de gouverneur. 

Berx steunt naar eigen zeggen initiatieven om breed te testen om besmettingen en de varianten van het virus zo snel mogelijk in kaart te brengen en vervolgens maatregelen te kunnen nemen om ze in te dijken. Het gaat dan zowel om het wijkbreed testen zoals in Antwerpen als het schoolbreed testen. Ondanks het feit dat er nog steeds uitbraken zijn in Antwerpse woonzorgcentra, zoals momenteel in Kapellen, neemt het aantal uitbraken daar wel af. De meeste besmettingen worden vastgesteld bij jongeren, maar dat kan volgens Berx zeker gedeeltelijk worden verklaard door het feit dat zij nu meer worden getest. De hoogste incidenties binnen de provincie zijn er momenteel in de regio's Voorkempen en Noorderkempen.

(foto Pixabay)