Mobiliteit en Verkeer

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen werft voltijdse mobiliteitsmanager aan

Om oplossingen te zoeken voor de verkeers- en parkeerproblemen in en rond Antwerpen, zal het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) een vacature uitschrijven voor een voltijdse mobiliteitsmanager.

Het initiatief komt er op vraag van de werknemers en het maakt deel uit van een nieuw sociaal akkoord dat vandaag werd voorgesteld. De ZNA-directie en de vakbonden sloten vorige week een sociaal akkoord voor de komende jaren. Daarbij werd onder meer afgesproken dat er een mobiliteitsmanager komt. Die persoon zal starten vanaf januari 2020 en zich voltijds bezighouden met mobiliteit.

'In Antwerpen worden onze werknemers én patiënten meer en meer geconfronteerd met problemen van bereikbaarheid en een tekort aan parkeermogelijkheden', zegt Bruno De Smet, de humanresourcesmanager van ZNA. Hij verwijst naar de vele werven in de stad en de grote Oosterweelwerken die voor de deur staan. 'De nieuwe mobiliteitsmanager zal een bedrijfsvervoersplan opstellen, om te bepalen op welke manier men zo eenvoudig mogelijk onze ziekenhuizen kan bereiken of zich kan verplaatsen tussen de sites.'

Een belangrijke aanleiding voor het initiatief was een gewijzigde parkeersituatie aan het Middelheim-ziekenhuis in Wilrijk. 'Daar besliste het stadsbestuur om van de hele omgeving een blauwe zone te maken, waar je maar twee uur kan parkeren', zegt De Smet. 'Dat is voor ons personeel en de bezoekers natuurlijk erg moeilijk. We werken nu met een systeem waarbij shuttles de mensen vervoeren tussen het ziekenhuis en verder gelegen parkeerplaatsen, maar dat is geen duurzame oplossing.' De mobiliteitsmanager zal oplossingen zoeken voor optimaal transport - met wagen, fiets, openbaar vervoer, of andere systemen zoals deelwagens en deelfietsen - en parkeermogelijkheden. Hij zal daarvoor nauw samenwerken met onder meer de stad, de politie en de openbaarvervoermaatschappij De Lijn. 'Dat we iemand in dienst nemen die enkel met mobiliteit zal bezig zijn, is wellicht uniek in onze sector', zegt De Smet. '