Gezondheid

Zoektocht naar geschikte vaccinatielokaties

embed
Ook in de rand rond Antwerpen wordt naarstig gezocht naar geschikte locaties om te vaccineren. De AED studio's in Lint heeft zich kandidaat gesteld als locatie. En ook het UZA in Edegem kan het vaccineren voor omliggende gemeenten organiseren.