Mobiliteit en Verkeer

Zorro wil beter openbaar vervoer en betere fietspaden

embed
Ringland heeft er een broertje bij. Zorro is een nieuw burgerplatform. Het zet zich in voor meer leefbaarheid in de zuidoostrand rond Antwerpen. Zorro wil burgers helpen om zich minder met de wagen te verplaatsen en pleit voor meer en nieuwe tram- en buslijnen. En ook voor fietsverbindingen van en naar de rand rond Antwerpen.