Mobiliteit en Verkeer

Zuid en Nieuw Zuid rode parkeerzone vanaf maandag

Vanaf 30 november wordt de parkeertariefzone op het Zuid en Nieuw Zuid tussen de Kaaien en de Leien, inclusief de Gedempte Zuiderdokken, een rode zone. Zo sluit deze zone beter aan bij de rest van de binnenstad en valt de aanpassing samen met de opening van parking Steendok.

Het gebied dat nu rood wordt, omvat alle straten tussen de Scheldekaaien, de as Scheldestraat-Kronenburgstraat-Kasteelpleinstraat, de Leien en Nieuw Zuid (inclusief). Op de parking aan de Scheldekaaien verandert er niets.

Tussen 30 november en begin december worden alle parkeerautomaten en infoborden aangepast. Een bezoeker betaalt dan het tarief dat op de dichtstbijzijnde automaat of het dichtstbijzijnde infobord staat. Ten laatste op dinsdag 8 december zal de volledige zone tot rode zone omgevormd zijn.

Bewonersvergunningen
Bewoners van het Zuid hebben recht op 2 gratis parkeervergunningen per domicilie. Als ze al een bewonersvergunning hebben, dan blijft alles zoals het nu is. Ze kunnen nog steeds gratis en zonder tijdslimiet parkeren in hetzelfde gebied. Bewoners die nog geen parkeervergunning hebben en niet op Nieuw Zuid wonen kunnen een aanvraag indienen via het e-loket van de stad Antwerpen, eloket.antwerpen.be, of een afspraak maken in het tijdelijke stadsloket in Den Bell via afpraken.antwerpen.be > Verkeer en parkeren.

Bezoekers, klanten en werknemers van bedrijven en winkels in het gebied starten altijd een parkeersessie aan de automaat, via app of sms. Een bezoeker van de rode zone betaalt 2 euro voor het eerste uur, 3 euro voor het tweede uur en 5 euro voor het derde uur parkeren. Langer dan 3 uur parkeren op straat is niet toegestaan. Dat is wel mogelijk in publieke parkings zoals parking ’t Zuid, parking Zuiderplein en parking Steendok, die gepland is om te openen op donderdag 3 december. 

Bewoners en bedrijven op het Zuid en Nieuw Zuid ontvingen begin november een nieuwsbrief over de aanpassingen in hun wijk. Sinds kort staan er ook informatieborden en tekstkarren op de Gedempte Zuiderdokken om parkeerders te informeren over de wisselende tariefzones. De komende weken flyeren de parkeerwachters nog uitgebreid in heel het gebied.

(Bron: stad Antwerpen)