De eerste werken voor Oosterweel gaan van start op Linkeroever

embed
Vlaamse en Antwerpse politici hebben samen met de burgerbewegingen de eerste spade in de grond gestoken op de werf Linkeroever. Daarmee gaan de werken voor de aansluiting van de Oosterweelverbinding officieel van start. In de huidige plannen zijn al maatregelen opgenomen om de leefbaarheid voor de bewoners van Linkeroever en Zwijndrecht te vergroten. Toch wordt er ook ruimte gelaten om nog bijkomende maatregelen te treffen.