Team Noordoost bespreekt plannen met buurtbewoners

embed
De ontwerpen bereiken hun finale fase. Team Noordoost legt een laatste keer de plannen voor aan de buurtbewoners voor de definitieve voorstelling ervan op de Ringdagen. Voor de buurt rond het Sportpaleis zijn er grote plannen. De omwonenden deden ook suggesties voor verbeteringen aan de fietsbrug in de Ijzerlaan die recent in gebruik genomen is.