AFL 3 - Droogtecoördinatie

embed

De provincie Antwerpen telt steeds langere periodes van droogte. Die doen het waterpeil in de waterlopen zo sterk dalen dat de gouverneur reeds meermaals naar de noodrem heeft moeten grijpen: het captatieverbod. De provincie wil ons watersysteem klimaatrobuust maken en stelde daartoe o.a. een droogtecoördinator aan. Hij monitort een netwerk van waterpeilsensoren op de provinciale waterlopen. Het waarborgen van voldoende water is ook noodzakelijk voor de bedrijven. We nemen een kijkje bij tomatenkwekerij Primato dat  tijdens de zomermaanden op piekdagen liefst 1,2 miljoen water nodig heeft. Grote waterbassins helpen die pieken opvangen.

Lees meer over het droogte- en waterbeleid van de provincie Antwerpen op https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/beleidsondersteuning/captatieverbod/droogtemaatregelen.html