Aflevering 3 - Kerkenbeleid

embed

Onder de noemer ‘Kerkplus’ helpt de provincie kerken die niet of weinig in gebruik zijn een nieuwe of bijkomende invulling te geven. Niet alleen het gebouw is daarmee gebaat, ook het sociaal weefsel in de buurt. Inwoners, lokale besturen, kerkbesturen en experts tasten in een begeleid traject de mogelijkheden af. Met aandacht voor het bredere geheel van het ontwerpen, bouwen, financieren en exploiteren. De provincie ondersteunt dit via trajectbegeleiding, kennisdeling en subsidies. Onze videoreporter krijgt vandaag twee zeer verschillende projecten te zien. De kerk in Mol Donk kreeg een totaal nieuwe functie als gemeenschapshuis en ontmoetingscentrum met een bijzondere architectuur. De kapel in Braken wordt nog steeds gebruikt voor misvieringen maar kreeg belangrijke nevenfuncties: als thuisbasis voor enkele zangkoren en als clublokaal voor de jeugd is het hier dé ontmoetingsplaats voor jong en oud. 

Lees meer over het kerkenbeleid van de provincie op https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/dlp/plattelandsbeleid/kerken.html