Aflevering 6 - Duurzaam Patrimonium

embed

Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, moet iedereen zijn steentje bijdragen. De provincie Antwerpen doet dat letterlijk, door zelf al jarenlang duurzaam te bouwen en te verbouwen. De meest in het oog springende investering is het nieuwe provinciehuis. Het oude energieverslindende gebouw heeft plaatsgemaakt voor een van de grootste passiefkantoorgebouwen in West-Europa. Ook in alle andere provinciale gebouwen wordt die lijn doorgetrokken. Onze reporter trok van het provinciehuis naar het dienstgebouw van het Prinsenpark in Retie om er de energieprestaties en duurzaamheid van nabij te bekijken. Hij stelde vast dat niet alleen het klimaat maar ook voor de provinciale begroting winst boekt. 

https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/provinciehuis/duurzaam-gebouw.html 

 Wil je zelf met je woning aan de slag, check dan zeker de website van het provinciaal centrum voor duurzaamheid en innovatie in de bouw: www.kampc.be