De ruimte? Die is geweldig!

embed
Vandaag zoekt Dimitri ‘ruimte’. Bestaat er zoiets als de provinciale ruimte? Zeer zeker, maar die ordent zich niet vanzelf. Daar heeft het provinciebestuur een stevige kluif aan en daar bijt Dimitri zich, op zijn manier, in vast. Hij zoekt en vindt de ruimte. Om te werken, om te fietsen, om te bewegen, om te ontspannen, om snel of net traag te gaan, … Hij ziet ruimte in kathedralen, in dorpen, in forten, op het platteland, … En hij ziet hoe de provincie als streekmotor, samen met haar inwoners, naar antwoorden zoekt op de vele ruimtelijke vraagstukken. Niet enkel voor nu, maar ook voor de toekomst. Voor de kinderen van nu, en voor die van later. Geweldig!