VOLGSPOT : Gedeputeerde Jan De Haes (AFL 7)

embed

Gedeputeerde Jan De Haes richt de volgspot eerst op Campus Vesta in Emblem. Niet alleen de opleidingen voor de drie veiligheidsdisciplines trekken zijn aandacht, ook het uitgekiend waterzuiveringssysteem voor het bluswater is een bezoekje waard.  Dat de provincie bijzondere zorg draagt voor het water merken we ook in Lille waar ruimingswerken aan de Laak bezig zijn. De provincie ruimt elk najaar alle belangrijke onbevaarbare waterlopen om wateroverlast te voorkomen. Daarna draait de volgspot richting De Welvaart in Malle. Private boseigenaars hebben zich hier verenigd in een bosgroep die ondersteund wordt door de provincie in hun gezamenlijke aanpak van dit projectgebied.  Samen hebben ze vorig jaar bijna voor meer dan 15 hectare nieuw bos gezorgd met de aanplanting van meer dan 35.000 bomen en struiken. Ook hier wordt het water ‘vastgehouden’.  Dat gebeurt ook in  Poederlee waar vrije basisschool De Wingerd een Finse piste krijgt en de speelplaats helemaal werd onthard en vergroend.