Waarom investeert de provincie in melkveestallen?

embed
Ludwig Caluwé geeft een antwoord in één minuut.