Breng kurk voortaan naar het containerpark

embed
Voortaan kan u kurk gratis naar het containerpark brengen. Hiermee wil de stad meer kleine fracties uit de restafvalzak halen. De kurk wordt gerecycleerd tot isolatiemateriaal. We gaan een kijkje nemen bij vzw Katrinahof. Daar sorteren mensen met een beperking de ingezamelde kurk, alvorens die opnieuw verwerkt wordt.