Noorderlijn: bewoners volgen werf op de voet

embed
Edmond en Marilou wonen op de Frankrijklei. Daar wordt momenteel hard gewerkt aan de nieuwe Noorderlijn, die het noorden en zuiden van de stad zal verbinden. Dagelijks volgen Edmond en Marilou de werkzaamheden en ze kijken er naar uit om binnenkort samen op het Operaplein te flaneren.