Wakker Op Zondag 29 maart 2020

embed
Week 2 van de corona-crisis is achter de rug en dat vraagt een nieuwe update. Minister Philippe De Backer wordt onze nieuwe graadmeter in onze aanpak van corona. Hij neemt de leiding over 5 werkgroepen die zich bezighouden met de aankoop van medisch materiaal zoals reagentia, mondmaskers, schorten, handschoenen,…en de verdeling ervan. En we méten ook de schade op van de economische kost die deze gezondheidscrisis met zich meebrengt. Een gesprek met epidemioloog van de UA Pierre Van Damme, Luc Van Gorp van 's lands grootste mutualiteit de CM en met Caroline Ven, econoom en CEO van de Blauwe Cluster, een organisatie die zich focust op Innovatie..